BOVO-regeling gemeente Den Haag

Van zaterdag 1 februari 2020 tot en met vrijdag 14 februari 2020 kunnen leerlingen worden aangemeld voor de brugklas in het komende schooljaar. Alle aanmeldingen in deze periode gelden als gelijktijdige aanmelding. U meldt de leerlingen aan op de school van de eerste voorkeur. Deze school verwerkt de volledige voorkeurslijst in het digitale systeem van de BOVO. U krijgt hiervan een afschrift mee.

Ouders, verzorgers of een wettelijke vertegenwoordiger melden de leerling aan. Zij gebruiken hiervoor het BOVO-aanmeldformulier. Dit formulier bevat:

  • Een voorblad met NAW-gegevens van de leerling, een e-mailadres voor correspondentie, het basisschooladvies en een BOVO-nummer.
  • Een lijst met scholen die een onderwijstype aanbieden dat past bij het schooladvies. De ouders vullen dit in door de favoriete scholen te nummeren. De school van hun eerste voorkeur krijgt nummer 1 en zo verder.
  • Een blad waarop de ouders de aanmelding ondertekenen.
Op donderdag 25 maart 2020 ontvangen de ouders/ verzorgers en de basisscholen van de BOVO bericht over de plaatsing van de leerlingen.

Voor meer informatie over de BOVO procedure zie www.bovohaaglanden.nl