Examen informatie

Kijk voor meer informatie op www.mijneindexamen.nl en op www.examenblad.nl

 Het examenboekje volgt zo spoedig mogelijk.

Hier vindt u informatie over de slaag- en zak regelingen van de verschillende niveaus.