Mobiel beleidVanaf 1 januari 2024 is de richtlijn van de Rijksoverheid dat smartphones en -watches niet meer toegestaan zijn in de onderwijsruimte. 
In overeenstemming met deze richtlijnen omtrent het gebruik van smartphones op middelbare scholen, starten we op 1 januari 2024 met het invoeren van een smartphone en smartwatch verbod in alle onderwijsruimten en tijdens onderwijsactiviteiten.

Deze beleidswijziging is het resultaat van zorgvuldige overweging en betrokkenheid van leerlingen, ouders en personeel.
Het smartphone beleid heeft als doel bij te dragen aan een positieve leeromgeving en een veilig leerklimaat. We streven naar een focus op lesinhoud zonder de afleiding van smartphones en smartwatches en dit geldt voor alle onderwijsruimtes en tijdens onderwijsactiviteiten.


Om deze doelen te bereiken, zijn de volgende regels van kracht:

● Opbergen in kluisje: smartphones en smartwatches bevinden zich standaard in het kluisje.

● Verbod in onderwijsruimtes en tijdens onderwijsactiviteiten: In alle onderwijsruimtes en tijdens onderwijsactiviteiten zijn smartphones en smartwatches niet toegestaan.

● Toegestaan in specifieke gebieden: In de aula, centrale hal beneden en op het schoolplein (niet in de buurt van leslokalen) zijn smartphones en smartwatches toegestaan.

● Beperkingen op foto's, filmpjes en audio-opnamen: Het maken van foto’s, filmpjes en audio-opnamen is op het schoolplein en binnen de school nergens toegestaan.

● Verantwoordelijkheid voor persoonlijke apparaten: De school is niet verantwoordelijk voor persoonlijke apparaten zoals smartphones en smartwatches.

Maatregelen:

Bij overtreding van bovenstaande regels gelden de volgende sancties:

● Eerste overtreding: De smartphone of smartwatch wordt ingenomen voor de rest van de dag. Ophalen kan aan het einde van de lesdag om 16.15 uur bij de administratie.

● Tweede overtreding: De smartphone of smartwatch wordt ingenomen voor de rest van de dag. Ophalen kan alleen door ouder of verzorger aan het einde van de lesdag om 16.15 uur bij de administratie.

● Herhaaldelijke overtredingen: De maatregel van de tweede overtreding blijft in stand. De smartphone of smartwatch kan alleen door ouders aan het einde van de lesdag om 16.15 uur bij de administratie opgehaald worden.

● Uitzonderingen 
Voor speciale gevallen, zoals medische redenen, wordt een uitzondering overlegd met de betreffende afdelingsmanager.

Samen naar meer concentratie en connectie!

Frequently Asked Questions (FAQ) >>