Privacy Statement

Per 25 mei 2018 is er nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Ook de scholen binnen Scholengroep Spinoza moeten voldoen aan deze wetgeving.Dit betekent dat Spinoza u nog beter zal informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen van u of uw kind en waarom zij dit doet. U hebt het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en zo nodig te wijzigen. Hiertoe is binnen de scholengroep een privacybeleid opgesteld, zie het document onderaan deze pagina. U kunt hier bijvoorbeeld lezen hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. Ook wordt aandacht besteed aan onder andere de volgende punten:

  • Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens van ons ontvangen maken we goede afspraken die in lijn zijn met de nieuwe wet.
  • Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en videomateriaal binnen de school, vragen we uw toestemming. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken, neem hiervoor contact op met de school.
  • Bewustwording: Er wordt momenteel onder medewerkers aandacht besteed aan bewustwording, met behulp van voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast is ook een gedragscode opgenomen voor medewerkers.
Mocht u nog vragen hebben over het privacybeleid van Scholengroep Spinoza, dan kunt u een mail sturen naar privacy@scholengroepspinoza.nl