Protocol Schoolfeesten                      

Algemeen:

Schoolfeesten zijn alleen toegankelijk voor leerlingen van het ‘s Gravendreef College. Introducees zijn niet toegestaan.
Schoolfeesten worden ruim van tevoren aangekondigd, onder vermelding van voor wie het feest bestemd is, plaats, datum, tijdstip, eventuele toegangsprijs en hoe kaarten te verkrijgen zijn.
Ouders van de betrokken leerlingen ontvangen de aankondiging van een schoolfeest via de website www.sgdc.nl

Veiligheid en controle alcohol en drugs

Docenten van beide locaties van het ‘s Gravendreef College zorgen samen met het ingehuurde beveiligingspersoneel voor het toezicht. De school zal ervoor zorgdragen dat er voldoende toezicht is.
Tassencontrole, waaronder op alcohol, drugs en eventuele verboden voorwerpen (messen en gevaarlijke voorwerpen) aan de deur is mogelijk. Dit wordt gedaan door ingehuurd beveiligingspersoneel en/of docenten van het ‘s Gravendreef College.
Het gebruik, bezit of verhandelen van alcohol en/of drugs voorafgaand aan en/of tijdens het feest is verboden. Is hier bewijs van of zelfs een vermoeden van, dan leidt dit tot verwijdering van de desbetreffende leerling(en) door het beveiligingspersoneel en/of docenten. Dit gebeurt naar inzicht van het beveiligingspersoneel en docenten van het ‘s Gravendreef College. Betreffende ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Vervolgens wordt de leerling door de ouders opgehaald van de feestlocatie.
Indien een leerling zich op andere wijze (ernstig) misdraagt, dan zal de leerling door het beveiligingspersoneel en/of docenten worden aangesproken op zijn gedrag. Mocht de leerling zich blijven misdragen, dan leidt dit tot verwijdering van de leerling door het beveiligingspersoneel en/of docenten.
Als ouders n.a.v. een incident op de hoogte worden gebracht zal een gesprek op school volgen en worden er indien nodig passende maatregelen genomen.
De school behoudt zich het recht voor om, indien nodig, de politie in te schakelen.

Verantwoordelijkheid persoonlijke eigendommen

Het meenemen van mobiele telefoons, waardevolle spullen of andere persoonlijke eigendommen, is voor eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken of wegnemen van voorwerpen.

Toegang en tijden

Toegang tot het schoolfeest wordt alleen verleend op vertoon van een geldig entreekaartje. Kaartjes zijn per voorverkoop op school te verkrijgen. Er is geen kaartverkoop aan de deur.
Schoolfeesten starten om 20:00 uur en eindigen op 24:00 uur.
Leerlingen mogen van 20:00 uur tot 20:45 uur naar binnen. Na 20:45 uur worden er geen leerlingen meer binnengelaten.
Leerlingen mogen, indien gewenst, eerder vertrekken. In overleg met een van de docenten wordt bepaald of de leerling begeleiding nodig heeft.
Het is voor de leerlingen niet toegestaan om na vertrek weer naar binnen te gaan.