RTTI online

Op het ’s Gravendreef College maken we gebruik van de methode RTTI. RTTI is een middel om vanuit de resultaten van toetsen inzicht te krijgen in het ontwikkelproces van de leerlingen. We kunnen hiermee achter de cijfers kijken. Vervolgens geven we feedback door middel van leertips om de leerprestaties te verbeteren.

  

 

Wat betekenen de letters RTTI? De R van Reproductie is wat een leerling uit het hoofd moet kennen: woorden, begrippen, formules, regels, belangrijke feiten. T1 staat voor Training, het toepassen van een getrainde procedure in een bekende context: een grammaticaregel, veiligheidsvoorschriften, of een formule. T2 staat voor Transfer, het toepassen van wat geleerd is, maar dan in een nieuwe combinatie, situatie of context. I staat voor Inzicht; vanuit verschillende perspectieven analyseren, doorgronden en een oplossing construeren.

  

Naast de cognitieve niveaus RTTI zijn er gedragsindicatoren OMZA die het leren beïnvloeden. Kan een leerling bijvoorbeeld zijn aantekeningen terugvinden (Organisatie)? Doet hij actief mee in de les (Meedoen)? Staat hij open voor feedback (Zelfvertrouwen)? Is hij zelf in staat tot kritische reflectie (Autonomie)? In RTTI online krijg je op elke toets uit de toetsweek feedback en tips met leerstrategieën. De resultaten, scores per onderdeel en feedback zijn te vinden via www.RTTIonline.nl. Uw kind vindt een link naar deze website in zijn Magister (ELO-->bronnen-->Kennisnet). Een document met de meest voorkomende leerstrategieën kun je hier vinden.
</framewith="https:>