Decanaat

Wat doet een decaan?

Er zijn twee decanen werkzaam op het ’s Gravendreef College: de heer J. van Harmelen (havo/vwo) en mevrouw N. Chatoui (vmbo).
In de eerste plaats is de decaan er om leerlingen te helpen bij het kiezen van een profiel en een vakkenpakket, dan wel een vervolgopleiding. De decaan geeft ook voorlichting op ouderavonden en beantwoordt vragen van ouders en leerlingen op het gebied van schoolkeuze en/of vervolgopleidingen. In de mentorlessen komen o.a. de keuzemogelijkheden in en buiten de school, de persoonlijke interesse in combinatie met de prestaties, de voor- en nadelen van profielen. Leerlingen vullen al doende digitaal hun eigen LOB- portfolio. In de tweede klas vmbo wordt de profielkeuze voorbereid en begeleid. In de derde klassen wordt de profielkeuze voorbereid en het toekomstdossier verder vormgegeven.

Vmbo leerlingen lopen in de derde klas twee weken een beroepsstage. In drie en vier havo wordt ook gewerkt met de lob-methode Qompas voor de profiel- en studiekeuze. De decaan zal de leerlingen op de hoogte brengen van open dagen van vervolgopleidingen, de stage in de derde klas vmbo begeleiden en zo nodig assisteren bij het organiseren van meeloopdagen op het mbo of hbo.

Bij de meeste ROC's is het mogelijk om individueel lessen te volgen, het zogenaamde proefstuderen. Bij het ROC Mondriaan hebben leerlingen die nog niet weten welke beroeps- of opleidingsrichting ze willen volgen de mogelijkheid om in twee stappen er achter te komen wat de beste vervolgopleiding voor hem/haar is. Informatie en inschrijven gaat via de decaan.

Vmbo

Het nieuwe mbo-portaal, www.kiesmbo.nl, biedt ook zeer veel informatie. Hoe werkt het mbo? Welke beroepen vind ik interessant en uit welke opleidingen kan ik dan kiezen? Hoe groot is de kans dat ik een baan vind als ik mijn opleiding heb afgerond? Ook op www.bekijkjetoekomstnu.nl vind je veel informatie over beroepen en de bijbehorende (mbo-)opleiding, kijk hier voor de MBO open dagen kalender of ga naar www.spirit4you.nl.
Wat zijn de toelatingseisen voor het mbo? De rijksoverheid heeft het samengevat in de film "Instroomrecht". Samen met de bijbehorende informatie kunt u de film hier vinden. 


Havo

In havo-3 kiest elke leerling een profiel en vakkenpakket. Om een goede keuze te kunnen maken wordt er in de mentorlessen met een digitale methode gewerkt. Daarnaast geven vakdocenten advies aan de leerlingen, heeft de mentor met elke leerling individuele gesprekjes over de keuze en kunnen leerlingen met de decaan in gesprek als ze erg twijfelen over hun profielkeuze.

In havo-4 en -5 zijn leerlingen bezig met het maken van een studiekeuze. Ook hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een digitale methode en worden er door de mentor individuele gesprekken gevoerd. Het is daarnaast belangrijk dat de leerling in de weekenden Open Dagen bezoekt van vervolgopleidingen. Het wordt ook aangeraden om te gaan proefstuderen of meelopen, de leerlingen kunnen hier toestemming voor vragen bij de decaan. Wanneer leerlingen veel moeite hebben met het maken van een keuze, dan kunnen ze hierover met de decaan in gesprek.

De site Studiekeuze 123.nl geeft veel informatie over studies, studeren, open dagen en een interessetest.

Vmbo en havo

Op www.tkmst.nl vind je alle informatie over opleidingen, instellingen, beroepen en open dagen op hbo, wo en mbo niveau. Ook lees je ervaringen van andere scholieren en studenten http://www.youtube.com/watch

Vwo

In vwo-3 kiest elke leerling een profiel en vakkenpakket. Om een goede keuze te kunnen maken wordt er in de mentorlessen met een digitale methode gewerkt. Daarnaast geven vakdocenten advies aan de leerlingen, heeft de mentor met elke leerling individuele gesprekjes over de keuze en kunnen leerlingen met de decaan in gesprek als ze erg twijfelen over hun profielkeuze.

In vwo-4, -5 en -6 zijn leerlingen bezig met het maken van een studiekeuze. Ook hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een digitale methode en worden er door de mentor individuele gesprekken gevoerd. Het is daarnaast belangrijk dat de leerling in de weekenden Open Dagen bezoekt van vervolgopleidingen. Het wordt ook aangeraden om te gaan proefstuderen of meelopen, de leerlingen kunnen hier toestemming voor vragen bij de decaan. Wanneer leerlingen veel moeite hebben met het maken van een keuze, dan kunnen ze hierover met de decaan in gesprek.


Voor vragen kun je mailen naar de heer J. van Harmelen (hrl@sgdc.nl) of mevrouw N. Chatoui (cht@sgdc.nl)