Toelatingsbeleid voor schooljaar 2024-2025

Het ’s Gravendreef College heeft twee locaties;

• Op de locatie Leidschenveen bieden we onderwijs aan leerlingen met een vwo, havo, vmbo-t/havo, vmbo-kader/theoretisch en vmbo-kader advies.

• Op de locatie Leidschendam bieden we onderwijs aan leerlingen met een vmbo-theoretisch, vmbo-gemengde leerweg, vmbo-kader t/m theoretisch advies en een vmbo-kader advies. Daarnaast hebben we vanaf klas 2 ook een verkorte route vmbo-mbo.

U kunt uw kind bij het ’s Gravendreef College aanmelden via Onderwijs Transparant. Mocht u van buiten de regio Haaglanden komen, krijgt u een uniek nummer en kunt u het centrale aanmeldingsformulier dat u van de basisschool heeft ontvangen invullen en bij de schooladministratie inleveren.

Mocht u hier vragen over hebben of hulp bij nodig hebben kunt u contact opnemen met de administratie van onze school (info@sgdc.nl).
 

 

Basisschooladvies 
De plaatsing in een bepaalde afdeling is afhankelijk van het basisschooladvies. Onderstaand schema geeft aan welk advies de leerling toelaatbaar maakt voor de verschillende klassen.   

Basisschooladvies

Toelaatbaar (plaatsing in welke klas)

 

Aantal plekken

vmbo-kader

in een heterogene (dakpan) brugklas vmbo-kgt

 

24

vmbo-kader t/m vmbo-t

in een heterogene (dakpan) brugklas vmbo-kgt

 

24

vmbo-t

in een heterogene (dakpan) brugklas vmbo-kgt

 

56

vmbo-t/ havo

in een heterogene brugklas vmbo t/m havo

 

56

havo
havo/vwo
vwo

in een havo, havo/vwo of vwo brugklas

 

87

 

We streven ernaar de leerlingen met een havo, havo/vwo en vwo-advies zo veel mogelijk evenredig te plaatsen.
 

Passend onderwijs
Leerlingen met extra ondersteuning kunnen zich bij een VO school aanmelden in de daarvoor vastgestelde aanmeldingstermijn. De basisschool moet expliciet aangeven dat de leerling extra ondersteuning behoeft. Indien de basisschool extra ondersteuning aangeeft in het VO zal de leerling nog niet automatisch geplaatst kunnen worden. De toelatingscommissie bekijkt het dossier om vast te stellen of de leerling past binnen het ondersteuningsprofiel van onze school. Kunnen we de ondersteuning niet bieden dan bemiddelen we naar een andere school waar de juiste ondersteuning geboden kan worden. 
 

Voorrangsregeling
Aangemelde leerlingen worden toegelaten in onderstaande volgorde: 

  1. Voor leerlingen met een broer/zus op de school van eerste voorkeur
  2. Voor leerlingen van wie een van de ouders op de school van eerste voorkeur werkt


Aanmelding brugklas 2024-2025
Er is een landelijke aanmeldperiode, deze is van maandag 18 maart 2024 tot en met zondag 31 maart 2024.  Alle aanmeldingen in deze periode gelden als gelijktijdige aanmelding.

  • Komt u uit de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk (BOVO Haaglanden) dan doet u de aanmelding als volgt: U vult de voorkeurslijst in en maakt de aanmelding definitief in het systeem van Onderwijs Transparant. Gegevens hiervoor krijgt u van de basisschool.
  • Komt u uit een andere regio dan kunt u aanmelden door DIT formulier in te vullen en in te leveren bij de administratie van de school

Op woensdag 15 mei 2024 na 15.00 uur ontvangen de ouders/ verzorgers en de basisscholen van de BOVO bericht over de plaatsing van de leerlingen. Voor meer informatie over de BOVO procedure zie www.bovohaaglanden.nl
 

SOP
Op deze website van het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs is ons SOP terug te vinden. In ons SOP is terug te vinden welke basis- en extra ondersteuning wij kunnen bieden op onze school.
 

Scholenwijzer
Op deze website van de scholenwijzer is veel informatie te vinden over middelbare scholen in Den Haag.
 

Kennismaking vóór de zomervakantie locatie Leidschenveen
Om alvast te wennen aan de nieuwe situatie en wat beter bekend te raken met de school ontvangen wij voor de zomer de nieuwe brugklassers voor een kennismakingsbijeenkomst. De kinderen krijgen dan verdere informatie over de gang van zaken, met name over de start van het schooljaar. Ook ontvangen wij de ouders van de nieuwe leerlingen nog voor de zomer om ook hen de weg op de nieuwe school te wijzen. Hier krijgt u nog een aparte uitnodiging voor.