Bestuur

De Stichting Scholengroep Spinoza vormt het bevoegd gezag van het ’s Gravendreef College. Onder het bestuur van de stichting vallen verder Dalton Voorburg, François Vatel-school, St-Maartens College, Gymnasium Novum, 's Gravendreef College Leidschendam, Veurs Lyceum en Veurs Voorburg.

Postadres
Stichting Scholengroep Spinoza
Postbus 35
2270 AA VOORBURG

Bezoekadres
Stichting Scholengroep Spinoza
Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77
2273 CD VOORBURG

T 070 419 94 00 
F 070 419 94 98
E info@scholengroepspinoza.nl

Raad van Toezicht 
Mevrouw A. Wouters (voorzitter) 
De heer P.  Jellema (lid)
De heer F. van Steenis (lid)
Mevrouw M. Vreeburg (lid)
De heer T. Martine (lid)
De heer H. Kelderhuis (lid)
Mevrouw E. Adegeest-Broekhuijse 

College van Bestuur 
De heer P.A.W. Lamers
Klachtenregeling

Download hier de klachtenregeling van Stichting Scholengroep Spinoza.