Gezond en rookvrij

De gezonde kantine
Gezonde schoolkantine met ‘ONTDEK’
Onze leerlingen eten gezond, lekker en duurzaam! We maken voor de schoolkantine gebruik van het concept ‘ONTDEK’. Hét concept voor een gezonde schoolkantine van Van Leeuwen Catering op maat. Dat is een van de ondertekenaars van het handvest ‘Gezonder voedingsaanbod op scholen’. Initiatiefnemer is het Voedingscentrum. Een gezonder voedingsaanbod stimuleert een gezonde leefstijl bij jongeren en voorkomt overgewicht.

‘ONTDEK’ biedt een gevarieerde combinatie van producten aan de leerlingen. Lekkere verse broodjes en panini’s bijvoorbeeld, versbereide smoothies, fruitsalades en verantwoorde pizzapunten of tosti’s. Variatie is belangrijk voor kinderen in de groei met magere vlees- en kaasproducten, veel fruit en zuivel. Ze krijgen dan voldoende voedingsstoffen binnen. Niet voor niets heet het concept ‘ONTDEK’, omdat leerlingen ontdekken dat gezond en gevarieerd eten eigenlijk heel lekker is. Ze leren zo op jonge leeftijd al gezonde keuzes te maken. Het past in de huidige trend van gezonder eten. Gezond, betaalbaar én smaakvol, dat is waar ‘ONTDEK’ voor staat. 
Meer informatie: www.cateringopmaat.nl.

 

Een rookvrije school

Waarom wil het ’s Gravendreef College een rookvrije school zijn?

Hoewel je de voordelen waarschijnlijk wel kunt bedenken, vind je misschien dat de nadelen zwaarder wegen. Wij (docenten, directie en de oudercommissie) zien dat wat anders.

Zoals opgemerkt is het ’s Gravendreef College een rookvrije school. Dat betekent dat binnen het schoolgebouw én op en rondom het terrein van de school niet gerookt mag worden

Het bevorderen van de gezondheid

Roken is niet gezond. Daar is iedereen het over eens. Veel aandoeningen aan de luchtwegen (astma, longkanker etc.) worden veroorzaakt door het roken van sigaretten. Door het instellen van een rookverbod maken we het voor (toekomstige) rokers moeilijker om te (gaan) roken. Minder roken / niet roken is een eerste stap op weg naar een gezonder lichaam. Door het rookverbod op school hopen we van harte dat er ook minder leerlingen op het idee komen om te gaan roken.

Stoer

Sommige jongeren beginnen met roken omdat ze het stoer vinden. Ook beginnen jongeren met roken omdat ze denken dat de meeste mensen roken en het daarom wel niet zo erg zal zijn. Maar dit klopt niet. De meerderheid van de mensen rookt juist niet. En roken is zeker wel slecht voor je gezondheid!

Als je weet dat roken slecht voor je is, kun je er dus maar beter niet aan beginnen. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Zeker als veel van je vrienden roken en zij je steeds sigaretten aanbieden. Als je niet wilt roken is het belangrijk dat je dit duidelijk maakt.

Tips voor het weigeren van een sigaret vind je op Rokeninfo.

Hoe slecht is meeroken?

Niet alleen zelf roken, maar ook de rook van iemand anders inademen is ongezond. Maar liefst 85% van de rook van iemands sigaret komt in de lucht terecht. Daarna wordt het door anderen ingeademd. Meeroken is schadelijk, het veroorzaakt dezelfde ziekten als roken. 

Jaarlijks gaan in Nederland tweehonderd mensen dood doordat ze longkanker krijgen die is veroorzaakt door andermans rook. Bovendien heb je als meeroker 20-30% meer kans op een ziekte aan je hart. Er gaan zelfs duizenden mensen te vroeg dood omdat ze meerookten. Als je vaak in een rokerige ruimte zit dan kun je problemen met je ademhaling krijgen. Dat geldt vooral voor kinderen.

En na schooltijd?

De school is 24 uur per dag, zeven dagen per week rookvrij. Dat betekent dat je ook voor het 1e uur en na het 7e of 8e uur niet in en rondom de school mag roken. Het gehele schoolterrein is dus een rookvrije zone.

Wat betekent precies rondom de school?

 Het gebied vanaf de sporthal aan de ene kant en het gebouw van het CBS aan de andere kant is voor rokers verboden terrein.

En de personeelsleden van school dan?

Dat een logische vraag! Ook voor docenten en alle andere personeelsleden geldt er een rookverbod in en rondom het schoolterrein.

Geeft de school ook voorlichting over de nadelen van roken?

Ja natuurlijk! Bij verschillende vakken wordt aandacht besteed aan de nadelen van roken. Bijvoorbeeld bij het vak mens en natuur. Hierin wordt op verschillende manieren duidelijk gemaakt dat roken stom en slecht voor de gezondheid is.