De mentor


De mentor is de spil in de begeleiding De mentor is het eerste aanspreekpunt binnen de school voor ouders, leerlingen en medewerkers. De mentor signaleert en is actief bij de uitvoering van de leerlingbegeleiding. Dit vraagt van de mentor een bepaalde mate van deskundigheid. Binnen onze school zal de deskundigheidsbevordering van de mentor een belangrijke plaats innemen.