VAKANTIEREGELINGEN

 

Schooljaar 2017-2018 

 Zomervakantie  maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018
   
 

Schooljaar 2018 -2019

 

 Herfstvakantie  maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
 Kerstvakantie  maandag 24 decemter 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
 Voorjaarsvakantie   maandag 25 februari t/m 1 maart 2019
 Meivakantie  vrijdag 19 april t/m 3 mei 2019
 Hemelvaart  donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
 Pinksteren  maandag 10 juni 2019
 Zomervakantie  maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

 

   

Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.