VAKANTIEREGELINGEN

 


 

Schooljaar 2020- 2021  

 
 Herfstvakantie  maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020 
 Kerstvakantie  maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1   januari 2021
 Studiedag personeel  maandag 4 januari 2021 leerlingen vrij
 Voorjaarsvakantie  maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021
 Pasen  vrijdag 2 t/m maandag 5 april 2021
 Meivakantie
 inclusief Koningsdag
 maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
 Hemelvaartsdag  donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
 Tweede Pinksterdag  maandag 24 mei 2021
 Personeelsactiviteitendag  dinsdag 29 juni leerlingen vrij
 Zomervakantie  vrijdag 16 juli 2021 t/m 29 augustus 2021
 

Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.