VAKANTIEREGELINGEN

 

 

 

 Schooljaar 2019 -2020

 
 Vrij 10 oktober vrij i.v.m. Studiedag
 Herfstvakantie maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
 Vrij 29 oktober vrij i.v.m. Studiedag
 Vrij 8 november vrij i.v.m. Personeelsactiviteitendag
 Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
 Voorjaarsvakantie maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020
 Vrij  10 maart 2020 vrij i.v.m. Studiedag
 Goede vrijdag en Pasen vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
 Meivakantie 22 april t/m 5 mei 2020
(afwijkende meivakantie i.v.m. start examens 7 mei 2020)
 Hemelvaart 21 t/m 22 mei 2020
 Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
 Vrij 2 juni 2020 vrij i.v.m. Studiedag
 Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020

 

   

Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.