Vakantieregelingen schooljaar 2021-2022​

Herfstvakantie                  maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie                    maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie             maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Pasen                                vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie
(inclusief koningsdag)      maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart                      donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag         maandag 6 juni 2022

Zomervakantie                  maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Overige lesvrije (mid)dagen 2021-2022

Maandag 11 oktober 2021
Dinsdag 11 januari 2022
Vrijdag 18 februari 2022
Donderdag 31 maart 2022Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.