Vakantieregelingen

Schooljaar 2020- 2021  

 
 Pasen  vrijdag 2 t/m maandag 5 april 2021
 Meivakantie
 inclusief Koningsdag
 maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
 Hemelvaartsdag  donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
 Tweede Pinksterdag  maandag 24 mei 2021
 Personeelsactiviteitendag  dinsdag 29 juni leerlingen vrij
 Zomervakantie  vrijdag 16 juli 2021 t/m 29 augustus 2021
   

Schooljaar 2021- 2022

 
 Herfstvakantie  maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 
 Kerstvakantie  maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7   januari   2022
 Voorjaarsvakantie  maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
 Pasen  vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
 Meivakantie (inclusief   Koningsdag)  maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
 Hemelvaart  donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
 Tweede Pinksterdag  maandag 6 juni 2022
 Zomervakantie  maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022
                                       

Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.