Vakantieregelingen schooljaar 2021-2022​


Tweede Pinksterdag                maandag 6 juni 2022

Zomervakantie                         maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022


Vakantieregelingen schooljaar 2022-2023​


Herfstvakantie                         maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie                          maandag 26 december t/m vrijdag 06 januari 2023

Voorjaarsvakantie                    maandag 27 februari t/m vrijdag 03 maart 2023

Goede vrijdag en Pasen            vrijdag 07 april t/m maandag 10 april 2023

Meivakantie (inclusief 
(Konings- en Bevrijdingsdag)   maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei 2023

Hemelvaart                             donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023

2e Pinksterdag                        maandag 29 mei 2023

Zomervakantie                         maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Overige lesvrije (mid)dagen 2022-2023

Nog niet bekend

Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.