Vakanties

 

Vakantieregelingen schooljaar 2023-2024

Goede vrijdag & Pasen           vrijdag 29 maart t/m maandag 01 april 2024
Meivakantie                            maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Pinksteren                               maandag 20 mei 2024
Zomervakantie                        maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024
 
Overige lesvrije (mid)dagen 2023-2024

donderdag 28 maart 2024 | middag
dinsdag 16 april 2024 | middag

Verkort rooster op de volgende dagen:
donderdag 28 maart 2024 | middag
dinsdag 16 april 2024 | middag

 

Vakanties schooljaar 2024-2025


Herfstvakantie                      maandag 28 oktober t/m 01 november 2024
Kerstvakantie                       maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 03 januari 2025                       
Voorjaarsvakantie                 maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2025
Meivakantie                          maandag 21 april t/m vrijdag 02 mei 2025
Hemelvaart (weekend)         donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei 2025
2e Pinksterdag                      maandag 09 juni 2025
Zomervakantie                      vrijdag 18 juli t/m vrijdag 28 augustus  2025               

 

Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.