Op het ’s Gravendreef College maken we gebruik van de methode RTTI. RTTI is een middel om vanuit de resultaten van toetsen inzicht te krijgen in het ontwikkelproces van de leerlingen. We kunnen hiermee achter de cijfers kijken. Vervolgens geven we feedback door middel van leertips om de leerprestaties te verbeteren.

Klik hier voor een powerpoint met uitleg. Een document met de meest voorkomende leerstrategieën kun je hier vinden.

In elke toets, op elk niveau zitten de volgende 4 vraagtype:

. R: Reproductie – Het uit je hoofd leren van bepaalde feiten, opsommingen, formules, stappenplannen en beschrijvingen.
. T1: Toepassing 1 (Training) – Wat in de les is voorgedaan, ga je nu toepassen.
Je herkent de opdracht, want je hebt ze al geoefend en aangeleerd. Dit soort vragen lijkt dus sterk op oefeningen die je al eerder hebt gedaan in de les of het huiswerk.
. T2: Toepassing 2 (Transfer) – Nu pas je de leerstof toe, maar in een onbekende, nieuwe situatie. Je moet zelf bedenken met welke methode je een opdracht kunt oplossen, of nieuwe combinaties van geleerde methodes maken.
. I: Inzicht – Inzichtvragen gaan verder dan de stof uit je leerboek. Hier moet je zelf voorbeelden bedenken, iets uitleggen of opdrachten volgens methodes oplossen, die niet in de les besproken zijn.
Alleen de verhouding en moeilijkheidsgraad is verschillend. Dit bouwen we op van jaar 1 tot en met het examenjaar.

In RTTI online krijg je van elke toets uit de toetsweek feedback en tips met leerstrategieën. De resultaten, scores per onderdeel en feedback is te vinden in www.RTTIonline.nl. Uw kind vindt een link naar deze website in zijn Magister (ELO-->bronnen-->Kennisnet).

Meer informatie over het leerlingportfolio op RTTIonline vindt u hier. De gegevens van OMZA en de cijfers van de niet-RTTI-toetsen kunt u terugvinden in Magister onder het account van de leerling.