Wat doet een decaan?

Er zijn twee decanen werkzaam op het ’s Gravendreef College: mevrouw Van Dijk (havo) en mevrouw Ridderhof (vmbo).

In de eerste plaats is de decaan er om leerlingen te helpen bij het kiezen van een profiel en een vakkenpakket, dan wel een vervolgopleiding. De decaan geeft ook voorlichting op ouderavonden en beantwoordt vragen van ouders en leerlingen op het gebied van schoolkeuze en/of vervolgopleidingen.
In de mentorlessen van het tweede leerjaar vmbo wordt aan de hand van de methode Qompas gewerkt. Aan de orde komen o.a. de keuzemogelijkheden in en buiten de school, de persoonlijke interesse in combinatie met de prestaties, de voor- en nadelen van profielen. Leerlingen leggen al doende digitaal hun eigen toekomst-dossier vast.

In de tweede klas vmbo wordt de profielkeuze voorbereid en begeleid. Alle tweede klassen bezoeken tijdens de flitsstage van een ochtend of middag in een groep een bedrijf dat zoveel mogelijk aansluit op hun profielkeuze. In de derde klassen wordt de profielkeuze voorbereid en het toekomstdossier verder vormgegeven.

Vmbo leerlingen lopen inde derde klas twee weken een beroepsstage.
In drie en vier havo wordt ook gewerkt met de lob-methode Qompas voor de profiel- en studiekeuze. 
De decaan zal de leerlingen op de hoogte brengen van open dagen van vervolgopleidingen, de stage in de derde klas vmbo begeleiden en zo nodig assisteren bij het organiseren van meeloopdagen op het mbo of hbo.

Bij de meeste ROC's is het mogelijk om individueel lessen te volgen, het zogenaamde proefstuderen. Bij het ROC Mondriaan hebben leerlingen die nog niet weten welke beroeps- of opleidingsrichting ze willen volgen de mogelijkheid om in drie stappen er achter te komen wat de beste vervolgopleiding voor hem/haar is. Informatie en inschrijven gaat via de decaan.

Vmbo

Voor meer informatie over de overstap van vmbo naar mbo kijk op www.mbostad.nl. Hier zie je wat het MBO is. Het is de plek om te ontdekken wat jij wil worden. Ook voor ouders is hier informatie te vinden.
Ook op www.bekijkjetoekomstnu.nl vind je veel informatie over beroepen en de bijbehorende (mbo-)opleiding, kijk hier voor de MBO open dagen kalender of ga naar www.spots on jobs.nl.

Havo

De site Studiekeuze 123.nl geeft veel informatie over studies, studeren, open dagen en een interessetest.
Klik hier voor de open dagen van de HBO's 2017-2018.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er veel veranderd wat betreft de lotingsstudies. Klik hier om daar meer over te lezen.

Vmbo en havo

Op www.tkmst.nl vind je alle informatie over opleidingen, instellingen, beroepen en open dagen op hbo, wo en mbo niveau. 
Ook lees je ervaringen van andere scholieren en studenten.