Vakantieregelingen

 Schooljaar 2019 - 2020


 


Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
Vrij
maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020
dinsdag 10 maart
Goede vrijdag en Pasen vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 t/m vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag
Vrij
maandag 1 juni 2020
dinsdag 2 juni
Zomervakantie maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020


 Schooljaar 2020 - 2021

 
 Herfstvakantie                     maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020 
 Kerstvakantie  maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1   januari 2021
 Voorjaarsvakantie  maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021
 Pasen  vrijdag 2 t/m maandag 5 april 2021
 Meivakantie
 inclusief Koningsdag
 maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
 Hemelvaartsdag  donderdag 14 en vrijdag 14 mei 2021
 Tweede Pinksterdag  maandag 24 mei 2021
 Zomervakantie  vrijdag 16 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

 

 Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.