Vakantieregelingen

Schooljaar 2017-2018

Zomervakantie maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

 

Schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie  maandg 25 februari t/m 1 maart 2019
Meivakantie  vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart  donderdag 30 t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren  maandag 10 juni 2019
Zomervakantie  maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019


       
 Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.