Vakantieregelingen

 

Schooljaar 2018 - 2019

 
 Meivakantie vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
 Hemelvaart donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
 Pinksteren  maandag 10 juni 2019
 Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019
   

 Schooljaar 2019 - 2020

 
 Herfstvakantie maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
 Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
 Voorjaarsvakantie maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020
 Goede vrijdag en Pasen vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
 Meivakantie woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020
 Hemelvaart donderdag 21 t/m 22 mei 2020
 Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020
 Zomervakantie maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020


Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.