Vakantieregelingen

Schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie              maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie               maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie        maandag 25 februari t/m 1 maart 2019
Meivakantie                 vrijdag 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart                  donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren                    maandag 10 juni 2019
Zomervakantie             maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Overige vrije dagen 2019:

Maandag    07 januari 2019             Studiedag
Donderdag 20 juni      2019           Studiedag

 Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.