Vakantieregelingen

 Schooljaar 2019 - 2020

Vrij
 

10 oktober vrij i.v.m. studiedag
Herfstvakantie
Vrij
Vrij
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
dinsdag 29 oktober vrij i.v.m. studiedag
vrijdag 8 november vrij i.v.m. personeel activiteitendag
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
Vrij
maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020
dinsdag 10 maart
Goede vrijdag en Pasen vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 t/m vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag
Vrij
maandag 1 juni 2020
dinsdag 2 juni
Zomervakantie maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020


Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.