Vakantieregelingen


 Schooljaar 2020 - 2021

 
 Herfstvakantie                     maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020 
 Kerstvakantie  maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1   januari 2021
 Voorjaarsvakantie  maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021
 Pasen  vrijdag 2 t/m maandag 5 april 2021
 Meivakantie
 inclusief Koningsdag
 maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
 Hemelvaartsdag  donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
 Tweede Pinksterdag  maandag 24 mei 2021
 Zomervakantie  vrijdag 16 juli 2021 t/m 29 augustus 2021

 Extra vrije dagen:                                    Maandag 04 januari 2021 studiedag
                                                                   Dinsdag  29 juni       2021 PAC
                                           

 Standpunt van de onderwijsinspectie

Vakantiedata kunnen door de ouders niet eigenmachtig worden gewijzigd. De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Afwijkingen die niet met goedkeuring vooraf van de schoolleiding tot stand zijn gekomen, gelden als ongeoorloofd schoolverzuim en worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.