DECANAAT

Op het Gravendreef College Leidschendam is mevrouw N. Chatoui de decaan. 

Wat doet een decaan?

In de eerste plaats is de decaan er om leerlingen te helpen bij het kiezen van een profielkeuze, vakkenpakket, dan wel een vervolgopleiding. De decaan geeft ook voorlichting op ouderavonden en beantwoordt vragen van ouders en leerlingen op het gebied van schoolkeuze en/of vervolgopleidingen.   
In de tweede klas vmbo wordt de profielkeuze voorbereid en begeleid. De tweede klassen bezoeken in december de ‘Bekijk je toekomst nu beurs’ in het World Forum.

Daar krijgen ze voorlichting over verschillende MBO opleidingen en beroepen.
Vmbo leerlingen lopen in de derde klas twee weken een beroepsstage. 
De decaan zal de leerlingen op de hoogte brengen van open dagen van vervolgopleidingen, de stage in de derde klas vmbo begeleiden en zo nodig assisteren bij het organiseren van meeloopdagen op het mbo. 
Bij de meeste ROC's is het mogelijk om individueel lessen te volgen, het zogenaamde proef studeren. Bij het ROC Mondriaan hebben leerlingen die nog niet weten welke beroeps- of opleidingsrichting ze willen volgen, de mogelijkheid om in twee stappen er achter te komen wat de beste vervolgopleiding voor hem/haar is. Informatie en inschrijven gaat via de decaan. 
Voor meer informatie over de overstap van vmbo naar mbo kijk op  www.kiesmbo.nl .

Hier zie je wat het MBO is. Het is de plek om te ontdekken wat jij wil worden. Ook voor ouders is hier informatie te vinden. 
Ook op www.bekijkjetoekomstnu.nl vind je veel informatie over beroepen en de bijbehorende (mbo-)opleiding, kijk hier voor de MBO open dagen kalender of ga naar www.spirit4you.nl

Op www.tkmst.nl  vind je informatie over opleidingen, instellingen, beroepen en open dagen op hbo, wo en mbo niveau. 

Eventuele verdere vragen kunt u mailen naar mevrouw N. Chatoui cht@sgdc.nl