Examen informatie

Hieronder vind u de examenboekjes 2018-2019

Examenboekje vmbo KB
Examenboekje VMBO GL – TL en HAVO

Hieronder staan linkjes naar de slaag- en zak regeling van de verschillende niveaus:
VMBO Kaderberoeps
VMBO Gemengd
VMBO Theoretisch
HAVO