Hier het nieuwe overzicht van toetsweek 3 (let op magister is leidend)