Week van respect

Week van Respect

06 - 12 november 2023

 

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne de Week van Respect.
In totaal bereikten ze al 4.1 miljoen jongeren!

Ze werk(t)en samen met 50+ gemeenten, duizenden gastsprekers, vele partners (maatschappelijke organisaties, financiers en sportbonden), duizenden scholen/klassen (po, sbo, vo, vso, mbo), sportclubs en jongerenwerkorganisaties in heel Nederland.

Een campagne geïnitieerd in reactie op toenemende intolerantie en spanningen in de maatschappij, om zo te voorkomen dat we steeds verder van elkaar verwijderd raken. Ze richten zich hierbij op jongeren – zij zijn immers de toekomst. Samen met hen werken ze aan een respectvolle samenleving. Één waarin medemenselijkheid, inclusiviteit, solidariteit en verbondenheid centrale uitgangspunten zijn.

Het doel van de Week van Respect is jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Op korte termijn leidt dit tot een veilige sfeer in de klas, buurt, of op de sportclub. Op langere termijn draagt deze aanpak bij aan een respectvolle samenleving met betrokken burgers die openstaan voor- en elkaar respecteren zoals ze zijn. 

Lees meer op https://weekvanrespect.nl/

Media
  • download