Mobiel beleid

Mobiel beleid


Vanaf 1 januari 2024 is de richtlijn van de Rijksoverheid dat smartphones en -watches niet meer toegestaan zijn in de onderwijsruimte. 
In overeenstemming met deze richtlijnen omtrent het gebruik van smartphones op middelbare scholen, starten we op 1 januari 2024 met het invoeren van een smartphone en smartwatch verbod in alle onderwijsruimten en tijdens onderwijsactiviteiten.

Deze beleidswijziging is het resultaat van zorgvuldige overweging en betrokkenheid van leerlingen, ouders en personeel.
Het smartphone beleid heeft als doel bij te dragen aan een positieve leeromgeving en een veilig leerklimaat. We streven naar een focus op lesinhoud zonder de afleiding van smartphones en smartwatches en dit geldt voor alle onderwijsruimtes en tijdens onderwijsactiviteiten.

Om deze doelen te bereiken, zijn de volgende regels van kracht:

● Opbergen in kluisje: smartphones en smartwatches bevinden zich standaard in het kluisje.

● Verbod in onderwijsruimtes en tijdens onderwijsactiviteiten: In alle onderwijsruimtes en tijdens onderwijsactiviteiten zijn smartphones en smartwatches niet toegestaan.

● Toegestaan in specifieke gebieden: In de aula, centrale hal beneden en op het schoolplein (niet in de buurt van leslokalen) zijn smartphones en smartwatches toegestaan.

● Beperkingen op foto's, filmpjes en audio-opnamen: Het maken van foto’s, filmpjes en audio-opnamen is op het schoolplein en binnen de school nergens toegestaan.

● Verantwoordelijkheid voor persoonlijke apparaten: De school is niet verantwoordelijk voor persoonlijke apparaten zoals smartphones en smartwatches.

Samen naar meer concentratie en connectie!

Media
  • pexels-designecologist-1970139