Kids in Kenia

In 2015 is het 's Gravendreef College een samenwerking met KidsinKenia aangegaan. KidsinKenia werkt vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op onderwijs en is vanuit deze overtuiging betrokken geraakt bij Vitsangalaweni, een basisschool in een van de armste regio’s van Kenia, vlak onder Mombasa. 
Meer dan de helft van de ouders en kinderen leeft hier onder de armoedegrens van 1 euro per dag. De kinderen gaan wel naar de basisschool, omdat dit gratis is, alleen het doorleren hierna is vanwege de hoge kosten bijna niet mogelijk. 
Voor talentvolle leerlingen van deze basisschool is KidsinKenia een project begonnen om studiebeurzen te bekostigen. De financiële steun vanuit Nederland is een bijdrage aan de studiekosten, de helft van de kosten van de studie moet door ouders / familie betaald worden. Jaarlijks zamelen we geld in voor KidsinKenia om zo voor meerdere leerlingen een studiebeurs te betalen. 
Naast financiële ondersteuning is er ook contact met de leerlingen van Vitsangalaweni door middel van brieven en kaarten die we elkaar schrijven. Ook hopen we in de toekomst met leerlingen een bezoek te brengen aan Vitsangalaweni in Kenia.

In het schooljaar 2015/2016 hebben we in totaal € 5.236,- opgehaald met de kerstshow en sponsorloop en zijn de eerste zes leerlingen gestart met hun vervolgopleiding. Dit zijn: Ivonne, Juma, Sylvester, Sauma, James en Charity, zie hieronder. Klik hier voor het krantenartikel.
In het schooljaar 2016/2017 hebben we in totaal € 6.000,- opgehaald met de kerstshow en sponsoractiviteiten en zijn er vier leerlingen gestart met hun vervolgopleiding. Dit zijn: Asha, Kombe, Chege en Ismael.
 Meer informatie op www.kidsinkenia.nl