SCHOOLLEIDING

mevrouw L. Drabbe-van Rijn          - directeur (dra@sgdc.nl)
de heer R. Andringa                        - afdelingsmanager onderbouw (and@sgdc.nl)
mevrouw A. de Vries                       - afdelingsmanager bovenbouw (vrs@sgdc.nl)