Aanmelding voor schooljaar 2022-2023 Het ’s Gravendreef College heeft twee locaties;

• Op de locatie Leidschendam bieden we onderwijs aan leerlingen met een vmbo-theoretisch, vmbo-gemengde leerweg, vmbo-kader t/m theoretisch advies en een vmbo-kader advies. Vanaf  dit schooljaar hebben we vanaf klas 2 ook met een verkorte route vmbo-mbo.

• Op de locatie Leidschenveen bieden we onderwijs aan leerlingen met een vwo, havo, vmbo-t/havo, vmbo theoretisch, vmbo gemengde leerweg, vmbo-kader t/m theoretisch advies en vmbo kader advies. 

U kunt uw kind bij het ’s Gravendreef College aanmelden door het centrale aanmeldingsformulier dat u van de basisschool heeft ontvangen in te vullen en bij de schooladministratie in te leveren.

 

Basisschooladvies Passend Onderwijs Voorrangsregeling:

 

De plaatsing in een bepaalde afdeling is afhankelijk van het basisschooladvies. Als er een onvoldoende duidelijk beeld is van de capaciteiten van de leerling, neemt het ’s Gravendreef College contact op met de basisschool voor nader overleg. We bekijken elk advies zorgvuldig en plaatsen de leerlingen op het bij hen passende niveau. Onderstaand schema geeft aan welk advies de leerling toelaatbaar maakt voor de verschillende klassen.  We hebben in totaal plek voor 72 leerlingen.

Advies PO                      

Toelaatbaar        

vmbo-kl

in een heterogene (dakpan) brugklas vmbo-kgt

vmbo-kl t/m vmbo-tl

in een heterogene (dakpan) brugklas vmbo-kgt

vmbo-gl

in een heterogene (dakpan) brugklas vmbo-kgt

vmbo-tl

in een heterogene (dakpan) brugklas vmbo-kgt

 

Passend Onderwijs

 Leerlingen met extra ondersteuning kunnen zich bij een VO school aanmelden in de daarvoor vastgestelde aanmeldingstermijn. De basisschool moet expliciet aangeven dat de leerling extra ondersteuning behoeft. Indien de basisschool extra ondersteuning aangeeft in het VO zal de leerling nog niet automatisch geplaatst kunnen worden. De toelatingscommissie bekijkt het dossier om vast te stellen of de leerling past binnen het ondersteuningsprofiel van onze school. Kunnen we de ondersteuning niet bieden dan bemiddelen we naar een andere school waar de juiste ondersteuning geboden kan worden. 

 

Voorrangsregeling:

Aangemelde leerlingen worden toegelaten in onderstaande volgorde: 

1. leerlingen van wie een broer of zus op de betreffende locatie zit 

2. leerlingen van wie een van de ouders op de betreffende locatie werkt

 

Aanmelding brugklas 2022-2023

Van zaterdag 12 februari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022 kunnen leerlingen worden aangemeld voor de brugklas in het komende schooljaar. Alle aanmeldingen in deze periode gelden als gelijktijdige aanmelding. U meldt de leerlingen aan op de school van de eerste voorkeur. Deze school verwerkt de volledige voorkeurslijst in het digitale systeem van de BOVO. U krijgt hiervan een afschrift mee. 

Ouders, verzorgers of een wettelijke vertegenwoordiger melden de leerling aan. Zij gebruiken hiervoor het BOVO-aanmeldformulier. Dit formulier bevat: 

- Een voorblad met naw-gegevens van de leerling, een e-mailadres voor correspondentie, het basisschooladvies en het BOVO-nummer. 

- Een lijst met scholen die een onderwijstype aanbieden dat past bij het schooladvies. De ouders vullen dit in door de favoriete scholen te nummeren. De school van hun eerste voorkeur krijgt nummer 1 en zo verder.

- Een blad waarop de ouders de aanmelding ondertekenen.

Op donderdag 7 april 2022 na 15.00 uur ontvangen de ouders/ verzorgers en de basisscholen van de BOVO bericht over de plaatsing van de leerlingen. Voor meer informatie over de BOVO procedure zie www.bovohaaglanden.nl

Kennismaking vóór de zomervakantie locatie Leidschendam

Om alvast te wennen aan de nieuwe situatie en wat beter bekend te raken met de school ontvangen wij de nieuwe brugklassers voor een kennismakingsbijeenkomst op woensdagmiddag 8 juli 2022 om 15.00 uur. De kinderen krijgen dan verdere informatie over de gang van zaken, met name over de start van het schooljaar. Op maandagavond 6 juli 2022 ontvangen wij de ouders van de nieuwe leerlingen om ook hen de weg op de nieuwe school te wijzen. Hier krijgt u nog een aparte uitnodiging voor.