Nieuw! Verkort vmbo-mbo traject

In schooljaar 2021-2022 start het ‘s Gravendreef College Leidschendam in samenwerking met mboRijnland een verkort vmbo-mbo traject. Een uniek traject in de regio Haaglanden waarmee leerlingen in 5 jaar een vmbo- en een mbo-diploma (niveau 4) behalen en daarmee hebben ze een startbewijs voor toelating tot het hbo. Een mooi alternatief voor de havo voor vmbo-leerlingen met een meer praktische manier van leren.
Doordat beide scholen in hetzelfde gebouw zitten verloopt de overgang van het vmbo naar het mbo soepeler, daarnaast begeleidt de mentor de leerlingen nog als zij al op het mbo zijn gestart.

Dit verkorte traject start volgend schooljaar in leerjaar 2. Hier volgen de leerlingen voor de vakken Nederlands, Engels en Duits extra lessen, zodat zij het centraal examen voor deze vakken eerder kunnen maken. In leerjaar 3 maken de leerlingen kennis met het mbo, ze volgen hier dan al een dag per week onderwijs. In leerjaar 4 sluiten ze het vmbo af met de examens wiskunde, economie en het beroepsvak, ook volgen zij dit jaar meer vakken op het mbo. In leerjaar 5 volgen de leerlingen alle lessen op het mbo en ronden in dat jaar de opleiding af met een examen.

Dit traject is bedoeld voor de leerling die meer aankan, die over vaardigheden beschikt waardoor hij (of zij) zelfstandiger, planmatiger en efficiënter aan het onderwijs deelneemt.


Media
  • pasted image 0